Services

Các dịch vụ mà chúng tôi thường được cung cấp nằm trong các danh mục sau, tuy nhiên nếu bạn cần một dịch vụ điều chỉnh cụ thể hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải quyết các yêu cầu của bạn

TƯ VẤN MẶT TIỀN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mặt tiền cho tất cả các loại dự án xây dựng.

Thông thường, phạm vi của chúng tôi bắt đầu bằng việc Theo dõi thiết kế kiến ​​trúc

các giai đoạn của Thiết kế Ý tưởng, Thiết kế Phương án, Phát triển Thiết kế và Hồ sơ Đấu thầu, và sau đó tiếp theo với Giai đoạn đấu thầu, Đánh giá Các đệ trình của nhà thầu,

Kiểm duyệt Nhà máy và Công trường, và kết thúc bằng một giai đoạn tóm tắt khi bản vẽ hoàn công và các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) được ghi nhận.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các loại hệ thống bao tòa nhà bao gồm cả mái nhà, và tất cả các loại vật liệu mặt tiền phổ biến: hệ thống kính khung nhôm, hệ thống kính khung thép và gia cố bằng thép, kính kết cấu, hệ thống kính dây văng, vật liệu kiến trúc đúc sẵn, bê tông cốt sợi thủy tinh GFRC, Bê tông cốt sợi FRP, tấm ốp kim loại, tấm ốp và lát sàn đá, Vật liệu bằng đất nung Terra cotta và các vật liệu khác.

Nếu bạn có một vật liệu mới mà bạn đang xem xét để sử dụng cho mặt tiền, chúng tôi có thể thẩm định tiềm năng và rủi ro của nó.

TIẾP CẬN BẢO TRÌ

Việc tiếp cận để bảo trì có thể được chia thành hai hạng mục chính: tiếp cận để làm vệ sinh định kỳ và tiếp cận để thay thế.

Sự khác biệt chính giữa hai hạng mục này là tần suất làm sạch có thể được yêu cầu hàng quý, hàng năm hoặc sau hai năm tùy thuộc vào vật liệu, môi trường và ưu tiên của chủ sở hữu, nhưng việc thay thế vật tư, ví dụ như kính vỡ hoặc tấm ốp bị mẻ thì là không thường xuyên chỉ từ một lần trong năm năm hay thậm chí không bao giờ cần.

Nếu bạn coi việc giảm chi phí ban đầu và định kỳ là yếu tố chính tiêu chí quyết định, sau đó mới là việc tiếp cận để làm vệ sinh cần phải thuận tiện và nhanh chóng, nhưng việc tiếp cận để thay thế là có thể xảy ra.

Có nhiều yếu tố cần được tính đến khi thiết kế việc tiếp cận để bảo trì. Các yếu tố chính là: tính sẵn có và loại hình dịch vụ vệ sinh địa phương, không gian có sẵn trong hình thức tòa nhà cho nhiều loại tòa nhà trong những năm gần đây, tầng thượng trở thành tài sản quý giá cho các hạng mục của dự án như quầy bar và nhà hàng, trách nhiệm và kỹ năng vận hành và bảo trì của bất kỳ thiết bị bảo trì tòa nhà vĩnh viễn nào.

Facade Associates cung cấp dịch vụ thiết kế việc tiếp cận để bảo trì bao gồm tất cả các yếu tố này và ngoài ra, chúng tôi có thể tham khảo chéo các giải pháp với các nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ làm vệ sinh và tiếp cận tại địa phương có giàu kinh nghiệm.

KIỂM NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRA

Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc thiết kế tất cả các loại hệ thống mặt tiền cho phép chúng tôi nhanh chóng chẩn đoán các vấn đề của các hệ thống mặt tiền được xây dựng và đưa ra các đề xuất để giải giải quyết hoặc giảm thiểu của chúng.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách xem xét tài liệu mặt tiền có sẵn và hồ sơ quản lý tòa nhà, sau đó kiểm tra thực tế lắp đặt (việc tiếp cận do khách hàng của chúng tôi cung cấp).

Chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo ban đầu bao gồm các biện pháp chẩn đoán khác cần thiết, chẳng hạn như kiểm tra nước tại công trường / kiểm tra vật tư hoặc một báo cáo chẩn đoán đầy đủ nêu rõ các bước cần thực hiện để giải quyết vĩnh viễn các vấn đề.

Khi một giải pháp thỏa đáng được tìm thấy, chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các công việc chỉnh sửa được thực hiện bởi một nhà thầu mặt tiền được chỉ định.